PADI INSTRUCTOR EXAMEN IE

PADI Instructor Examen

 

 

Om in aanmerking to komen voor het PADI Open Water Scuba Instructor niveau zul je met succes een PADI Instructor Examen (IE) moeten afleggen. Dit PADI Instructor Examen of IE wordt geleid door een of meerdere professionele Instructor Examiners van het PADI Asia Pacific kantoor, zodat de beoordeling van je kennis en vaardigheden eerlijk en objektief is.

Voordat je kan deelnemen aan een Instructor Examination, zul je eerst met succes een PADI IDC moeten afsluiten.

Al mijn PADI IDC programma's worden direkt gevolgd door een PADI Instructor Examen, meestal ook op dezelfde lokatie als waar de PADI IDC wordt gehouden.

Tijdens het PADI Instructor Examen ben ik en / of IDC Staff instructors aanwezig om morele en logistieke steun te geven tijdens het tweedaagse examen programma.

 

 

 

PADI Instructor Examen

 

Tijdens het PADI Instructor Examen zul je aan verschillende tests deelnemen die betrekking hebben op je algemene water- en duikvaardigheden in een zwembad en buitenwater omgeving, op je theoretische kennis en op je theorie les presentaties in een klaslokaal.

Om het niveau van PADI Instructeur te bereiken zul je alle vier segmenten van de PADI IE met succes moeten afleggen. In het onwaarschijnlijke geval dat je niet succesvol bent tijdens je eerste PADI IE is het mogelijk om aan een tweede PADI IE deel te nemen, niet minder dan 5 dagen na of langer dan 1 jaar na de eerste PADI IE.

 

 

PADI Instructor ExamenBeoordelings onderdelen:

Examens:

• Fysica (Physics)

• Fysiologie (Physiology)

• Uitrusting (Equipment)

• Duikvaardigheden en Omgeving (General Skills and Environment)

• Recreational Dive Planner

• PADI Standaards 

 

PADI Instructor Examen

 

Presentaties:

• Knowledge Development Teaching Presentation

• Beschut water Presentatie of Confined Water Teaching Presentation (1 presentatie)

• Confined Water Skills Demonstratie (5 oefeningen)

• Open Water Teaching Presentatie (2 oefeningen)

• Redding Demonstratie

 

Al mijn IDC cursussen en pakket prijzen zijn exclusief de PADI Lidmaatschaps kosten en de verplichte PADI materialen.

Kijk hier voor een lijst met PADI lidmaatschap kosten. 

PADI Instructor Examen